Åbo turnförening r.f.

c/o Mårten Rosenberg

Seikkogatan 1 E 24
20610 Åbo

Tfn: +358-40-848 1150


Meddela ändrade kontaktuppgifter till:

rogma(at)netti.fi

Styrelsen år 2018

Ordförande

Mårten Rosenberg; 040 8481150; marten.rosenberg(at)finnvera.fi

Viceordförande, gymnastikkommitteén

Michael Westberg;  michael.westberg(at)hotmail.com

Sekreterare

Roger Mattsson; rogma(at)netti.fi

Kassör

Erik Stenvik; erik.stenvik(at)cargotec.com

Idrottskommitteén

Robert Hellsten,  robert.hellsten(at)deltamarin.com

Bowling

Dan Byman;  danbyman(at)netti.fi

Tennis

Lars Holmberg,  lassew.holmberg(at)gmail.com

Medelanskaffning

Tommy Degerholm, tommy.degerholm(at)if.fi

Publikationer

Mikael von Hellens; michael.vonhellensat(at)gmail.com